Kedy nás potrebujete ?

Potrebujete vytýčiť hranice pozemkov?, alebo zamerať stavbu? Kontaktujte nás okamžite, náš zákazník, je našim pánom. Naša široká ponuka na geodetické práce sa sústredí na východné slovensko (Bardejov, Prešov, Svidník, Stropkov, Poprad, Košice, podľa potreby aj iné).

Kedy nás potrebujete ?

Potrebujete vytýčiť hranice pozemkov?, alebo zamerať stavbu? Kontaktujte nás okamžite, náš zákazník, je našim pánom. Naša široká ponuka na geodetické práce sa sústredí na východné Slovensko (Bardejov, Prešov, Svidník, Stropkov, Poprad, Košice, podľa potreby aj iné).

Prečo vybrať práve nás ?

Sme kolektív mladých ľudí, ktorí pružne reagujú na požiadavky trhu. Geodetické služby ponúkame na základe objednávok aj prostredníctvom internetu. Sme schopní a vybavení na akékoľvek geodetické práce v akomkoľvek teréne.

S GIS - Bardejov, s.r.o. ?

S nami (a u nás) nájdete komplexný geodetický servis, kdekoľvek na východnom Slovensku. Od činností ako vypracovať geometrický plán, cez oddelenie stavebného pozemku, až po pozemkové úpravy. Sme moderná Geodézia. Východné Slovensko je región v ktorom pôsobíme!

GIS - Bardejov s.r.o.

Geodetické práce je to, čím sa naša firma zaoberá. Vznikla po mnohoročných skúsenostiach pracovníkov v roku 2008 pod názvom GIS - Bardejov s.r.o.. Pôsobíme v mestách východného Slovenska. Zaoberáme sa plným servisom geodetických prác - geodézia z oblasti katastra nehnuteľností, geodetické činnosti vo výstavbe:


Našu celú ponuku nádejte na tejto stránke, tak ako cenníky a objednávkový formulár. Takže, už teraz sa tešíme na spoluprácu s Vami.


Kolektív GIS - Bardejov, s.r.o.

geodézia Bardejov

Dokončený a do katastra nehnuteľností zapísaný projekt pozemkových úprav Hankovce!
 • Vytyčenie hraníc pozemkov1
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 2
 • Zmena druhu pozemku 2
 • Zameranie rozostavaných stavieb 1
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 2
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 2
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 3
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 1
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 5
 • les
 • les
 • les
 • Vytyčenie hraníc pozemkov2
 • les
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 5
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 1
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 4
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 7
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 3
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 4
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 1
 • Zameranie rozostavaných stavieb 2
 • polohopis
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • Zmena druhu pozemku 3
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 6
 • rozostavný dom
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 5
 • les
 • les
 • Zmena druhu pozemku 1
 • les
 • oddelenie
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 8
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 3
 • zmena dp
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 2
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 1
 • Oddelenie parcely pre výstavbu 1
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 3
 • Oddelenie parcely pre výstavbu 2
 • Zameranie inžiniérskych sietí 2
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 2
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 3
 • Vytyčenie hraníc pozemkov3
 • Zameranie inžiniérskych sietí 1