Kedy nás potrebujete ?

Potrebujete vytýčiť hranice pozemkov?, alebo zamerať stavbu? Kontaktujte nás okamžite, náš zákazník, je našim pánom. Naša široká ponuka na geodetické práce sa sústredí na východné slovensko (Bardejov, Prešov, Svidník, Stropkov, Poprad, Košice, podľa potreby aj iné).

Kedy nás potrebujete ?

Potrebujete vytýčiť hranice pozemkov?, alebo zamerať stavbu? Kontaktujte nás okamžite, náš zákazník, je našim pánom. Naša široká ponuka na geodetické práce sa sústredí na východné Slovensko (Bardejov, Prešov, Svidník, Stropkov, Poprad, Košice, podľa potreby aj iné).

Prečo vybrať práve nás ?

Sme kolektív mladých ľudí, ktorí pružne reagujú na požiadavky trhu. Geodetické služby ponúkame na základe objednávok aj prostredníctvom internetu. Sme schopní a vybavení na akékoľvek geodetické práce v akomkoľvek teréne.

S GIS - Bardejov, s.r.o. ?

S nami (a u nás) nájdete komplexný geodetický servis, kdekoľvek na východnom Slovensku. Od činností ako vypracovať geometrický plán, cez oddelenie stavebného pozemku, až po pozemkové úpravy. Sme moderná Geodézia. Východné Slovensko je región v ktorom pôsobíme!

GIS - Bardejov s.r.o.

Geodetické práce je to, čím sa naša firma zaoberá. Vznikla po mnohoročných skúsenostiach pracovníkov v roku 2008 pod názvom GIS - Bardejov s.r.o.. Pôsobíme v mestách východného Slovenska. Zaoberáme sa plným servisom geodetických prác - geodézia z oblasti katastra nehnuteľností, geodetické činnosti vo výstavbe:


Našu celú ponuku nádejte na tejto stránke, tak ako cenníky a objednávkový formulár. Takže, už teraz sa tešíme na spoluprácu s Vami.


Kolektív GIS - Bardejov, s.r.o.

geodézia Bardejov

Dokončený a do katastra nehnuteľností zapísaný projekt pozemkových úprav Hankovce!
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 3
 • zmena dp
 • Zameranie rozostavaných stavieb 1
 • Vytyčenie hraníc pozemkov3
 • Vytyčenie hraníc pozemkov1
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 3
 • Zmena druhu pozemku 1
 • polohopis
 • les
 • les
 • Vytyčenie hraníc pozemkov2
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 5
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 4
 • Zmena druhu pozemku 2
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 2
 • Oddelenie parcely pre výstavbu 2
 • les
 • les
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 1
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 2
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • les
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 1
 • Zmena druhu pozemku 3
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 2
 • rozostavný dom
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 3
 • Zameranie inžiniérskych sietí 2
 • Oddelenie parcely pre výstavbu 1
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 5
 • les
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 8
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 3
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 2
 • Zameranie inžiniérskych sietí 1
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 7
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 1
 • oddelenie
 • Zameranie rozostavaných stavieb 2
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 3
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 6
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 5
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 4
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 2
 • les
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 1