Kedy nás potrebujete ?

Potrebujete vytýčiť hranice pozemkov?, alebo zamerať stavbu? Kontaktujte nás okamžite, náš zákazník, je našim pánom. Naša široká ponuka na geodetické práce sa sústredí na východné slovensko (Bardejov, Prešov, Svidník, Stropkov, Poprad, Košice, podľa potreby aj iné).

Kedy nás potrebujete ?

Potrebujete vytýčiť hranice pozemkov?, alebo zamerať stavbu? Kontaktujte nás okamžite, náš zákazník, je našim pánom. Naša široká ponuka na geodetické práce sa sústredí na východné Slovensko (Bardejov, Prešov, Svidník, Stropkov, Poprad, Košice, podľa potreby aj iné).

Prečo vybrať práve nás ?

Sme kolektív mladých ľudí, ktorí pružne reagujú na požiadavky trhu. Geodetické služby ponúkame na základe objednávok aj prostredníctvom internetu. Sme schopní a vybavení na akékoľvek geodetické práce v akomkoľvek teréne.

S GIS - Bardejov, s.r.o. ?

S nami (a u nás) nájdete komplexný geodetický servis, kdekoľvek na východnom Slovensku. Od činností ako vypracovať geometrický plán, cez oddelenie stavebného pozemku, až po pozemkové úpravy. Sme moderná Geodézia. Východné Slovensko je región v ktorom pôsobíme!

GIS - Bardejov s.r.o.

Geodetické práce je to, čím sa naša firma zaoberá. Vznikla po mnohoročných skúsenostiach pracovníkov v roku 2008 pod názvom GIS - Bardejov s.r.o.. Pôsobíme v mestách východného Slovenska. Zaoberáme sa plným servisom geodetických prác - geodézia z oblasti katastra nehnuteľností, geodetické činnosti vo výstavbe:


Našu celú ponuku nádejte na tejto stránke, tak ako cenníky a objednávkový formulár. Takže, už teraz sa tešíme na spoluprácu s Vami.


Kolektív GIS - Bardejov, s.r.o.

geodézia Bardejov

Dokončený a do katastra nehnuteľností zapísaný projekt pozemkových úprav Hankovce!
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 1
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 5
 • les
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 2
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • polohopis
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 4
 • Vytyčenie hraníc pozemkov1
 • Zameranie rozostavaných stavieb 2
 • Zmena druhu pozemku 2
 • les
 • les
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 5
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 1
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 3
 • Vytyčenie hraníc pozemkov2
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 5
 • Zameranie rozostavaných stavieb 1
 • Zameranie inžiniérskych sietí 1
 • Vytyčenie hraníc pozemkov3
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 3
 • rozostavný dom
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 7
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 3
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 1
 • Zameranie inžiniérskych sietí 2
 • Zmena druhu pozemku 3
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 4
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 6
 • Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 2
 • Vytyčenie a osadenie stavieb 2
 • les
 • les
 • Zmena druhu pozemku 1
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 2
 • les
 • Oddelenie parcely pre výstavbu 2
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 8
 • zmena dp
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 3
 • oddelenie
 • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 2
 • Oddelenie parcely pre výstavbu 1
 • Vypracovanie projektov pozemkových úprav 1
 • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 3
 • les