Zameranie inžiniérskych sietí

Zameranie inžiniérskych sietí!
Inžinierska geodézia sa venuje úlohám v stavebníctve, či už pri tvorbe podkladov pre projekčné činnosti, vytyčovancím prácam, porealizačným zameraniam a vypracovaniu dokumentácií, kontrolným meraniam pri výstavbe, meraniu posunov a deformácií stavebných objektov... Jednou úlohou je aj zameranie inžinierskych sietí vytýčených daným správcom (vodovod, kanalizácia - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo obec, plyn - SPP, elektrické vedenie - VSE, telekomunikačné káble - ORANGE, T-COM) Zamerané inžinierske siete sú predmetom projektovej dokumentácie a takisto sú aj súčasťou zákresu do digitálnej technickej mapy mesta. Pokiaľ vybudované prípojky (siete) preberá správca - ZSE, SPP, BVS... je potrebné nechať si vypracovať porealizačnú dokumentáciu podľa technologického postupu stanoveného správcami sietí. Vytýčenie trasy inžinierskych sietí je potrebné pri realizácii stavieb.

objednávka zamerania inžinierských sietí
  • Zameranie inžiniérskych sietí 2
  • Zameranie inžiniérskych sietí 1